Realitní dluhopis

Realitní dluhopisy na trhu přibývají. Zároveň i investoři, kteří přišli o své peníze. Ne každá emise dluhopisů je totiž kvalitní. . Na co si tedy při investicích do realitních dluhopisů dát pozor? A jak to celé funguje?


Co je dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, který na rozdíl od akcií zajišťuje jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude v předem domluveném termínu platit úrok (někdy se mu také říká kupon), a to až do konce jejich platnosti.

Emise realitních dluhopisů většinou zajišťují financování developerských projektů - nákup, výstavbu či rekonstrukce nemovitostí.

Úrokový výnos z dluhopisů

Úrokové sazby jsou v dnešní době na termínovaných vkladech minimální a mnohdy dosahují pouze výše v rozmezí 0,5% až 2,0%.

Dluhopisy různých společností v celé škále odvětví dosahují mnohem vyššího zhodnocení volných finančních prostředků a to ve výši 7,0% až 9,5%.

Zdanění výnosů investice

Výnos je dle aktuálně platné legislativy povinen zdanit emitent sazbou 15% při výplatě úroků. Ve zvláštních a ostatních případech je potřeba vždy vycházet z platného znění daňového zákona.

Nízké riziko i v době bytové krize

Obecně realitní dluhopisy disponují daleko menším rizikem. Stavební materiál, jako je cihla či tvárnice, má pořád určitou hodnotu, která se v čase může o něco lišit, ale nijak zásadně. Investice do nemovitostí nepřinášejí rychlé zbohatnutí, ale mohou zajistit stabilní příjem v řádu jednotek procent ročně, protože jsou méně citlivé na kolísání hodnoty a výnosové míry, než je tomu v případě akcií.

Bezpečnost na prvním místě

Pro bezpečné investování je hlavním faktorem důvěryhodnost podmínek a historie firmy, která dluhopisy nabízí. V případě investic také platí, že je nutné znát vlastníka realitního fondu, složení managementu, poplatky a výnos -když je příliš vysoký, měl by se investor zajímat proč. A v neposlední řadě, zda jsou dluhopisy veřejně obchodovatelné a jaký mají rating.

Výplata stanovených výnosů

Výnosy z dluhopisů jsou vypláceny v pravidelných intervalech, předem stanovených v emisních podmínkách dluhopisů (např. jednou měsíčně, jednou za tři měsíce, jednou za půl roku, jednou ročně atd.) a to na určený účet investora.

Jaké dluhopisy našim investorům nabízíme?


Nabízíme dluhopisy investičního skupiny specializující se dlouhodobě v oblasti investic a obchodů v celém spektru nemovitostí s působností v České republice, ale i v zahraničí.

 

Jaké realitní dluhopisy nabízíme?

Bezpečné

Dluhopisy s vysokou mírou bezpečnosti a výhradním zaměřením na bezpečný realitní trh.

Garantované

Dluhopisy s garancí návratnosti investovaných prostředků, garancí pevných výnosů a s garancí využití investičních prostředků uvedeným způsobem.

S garancí a správou výnosů

Dluhopisy s garantovaným pevným výnosem a správou výplat výnosů.

Se zdaněným výnosem

Dluhopisy se zdaněnými výnosy v souladu s českou legislativou a zákony.

Na co dáváme pozor u emitenta?


1. Zda má vlastní kapitál

ideální vlastní kapitál je ve výši 20 - 30% na daném projektu

2. Zda byl v minulosti ziskový

Už realizoval dobrý záměr, kterým už dokázal vydělat nějaké peníze?

3. Zda není společnost příliš malá

Malé společnosti mají omezenější možnosti a jsou náchylnější k hospodářskému neúspěchu, což zvyšuje riziko nesplacení vydaných dluhopisů.

4. Na poměr emise k celkovému majetku a obratu společnosti?
5. Zda nabízí zajištění dluhopisu

Je-li zajištění poskytnuto spolehlivou třetí osobou nebo dokonce bankou


Máte dotaz? Zavoláme vám!

Stisknutím tlačítka "Odeslat" vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vás budeme kontaktovat za účelem poradenství ohledně našich produktů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.