Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti (tzv. "pojistka na blbost") pokryje škody a jiné újmy, za které ze zákona odpovídáte, ať už v běžném životě, při sportu, z provozu domácnosti, nebo jako vlastník psa. Jedná se o újmy na zdraví, životě a na věci druhých doma i v zahraničí, popř. z nich vyplývající následné škody jako je ztráta výdělku nebo ušlý zisk.

NA CO VŠECHNO SE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VZTAHUJE?