Roste popularita ultra dlouhých státních bondů

20.01.2021

Popularita ultra dlouhých státních dluhopisů nabírá na otáčkách. 30letá splatnost státních bondů už dávno není brána jako něco, co připomíná věčnost na kapitálovém trhu. Francie, Španělsko a Itálie plánují vydávat další dluhopisy s 50letou splatností. V případě Itálie se dokoncehovoří o 100letých bondech. Ty už má Rakousko.

Něco takového z pohledu durace vypadá jako naprosté šílenství. Citlivost na změny úrokových sazeb bude v takovém případě skutečně enormní. Ale to, že se takové úvahy dostávají na stůl, svědčí o tom, že přesvědčení na kapitálovém trhu o nízkých úrokových sazbách je možná záležitost srovnatelná se zhroucením brettonwoodského měnového systému. Že vzniká nová norma, ve které cena peněz je extrémně nízká. 50 letý nebo 100letý bond ze své podstaty připomínají perpetuitní dluhopis. Ale v éře, kdy jsou úrokové sazby nulové či záporné? Bavíme se tady pouze o virtuální přecenění pohledávek, které generuje zcela minimální cashflow.

Rakousko píše novou kapitolu této éry bezprecedentně nízkých úrokových sazeb. Přišlo totiž s plánem, který může fungovat jen v situaci, v jaké se nacházíme dnes. Země nabídla investorům dluhopisy se stoletou splatností. Velké zhodnocení sice nenabízí. Zájem byl ale přesto obrovský. Celkový objem poptávky po bondech splatných až v září 2117 přesáhl 11 miliard eur a výrazně tak převýšil 3,5miliardovou nabídku. Kdo chce nějaký výnos, je proto nucen kupovat dluhopisy se stále delší dobou splatnosti. Zejména poskytovatelé životního pojištění či penzijní fondy, chtějí-li splnit své finanční závazky vůči svým klientům, se neobejdou bez toho, aby do těchto dlouholetých bondů investovali. A právě tohoto efektu nyní Rakousko může využít.

Podívejme se na výnosy státních dluhopisů zemí, které ultra dlouhé dluhopisy vydávají. V případě Rakouska trh rozlišuje 5 letou splatnost a 100letou splatnost státního dluhopisu rozdílem asi 1,1 % rozdílem ve výnosu ročně. Italský 50letý bond versus 5 letý představuje rozdíl asi 1,7 % ročně na úrocích. U Velké Británie je rozdíl ve výnosech do splatnosti 5 let versus 50 kolem 0,75 % ročně.

Zdroj: YDC, Comsens, Roklen24, Financial Times.